3 Good

13B

13 buhat zabardest film to nahin ha lakin chote star ki ek sahi film ha koshiesh kare ha ke achi ban jaye above average film ha paise wasool hay bus