Tag: Javed Akhtar

Rasta Rasta

"Rasta Rasta".

Khel Khel Mein

"Khel Khel Mein".

Jaaga Hindustan

"Jaaga Hindustan".