Tag: Jai Jai Shivshankar

Jai Jai Shivshankar

Dhoom takit tik takit tik dhin... (Dhoom ta ta ta dhin ta ta) To aaj…