4.5 Excellent

Poster Boys

comedy movie hai...has k lot pot to nai ho sakte but hasi ati hai...ek bar dekh sakte hai...backgraoud music acha hai...acting bhi sab logo ke achi hai...