0.5 Poor

Phoonk 2

best try to copy hollywood suspense scences.
Agar iss main Big B means (Barre Bandar) ko scary child ke role main present kiyaa hota to kuchh chall sakti thi. Make upp ke naam per bhi to filmein hit kerwane ki koshish ho sakti thi (Aik ORR)