4.5 Excellent

Firstly, Dialogue itne bure hai. Jaha jarrurat nai vaha bhi befujul ke Dialogue hai. Fir Overacting.. fir Screenplay.. Ye Movie baniye kyu hai..