4 Very Good

worst movie of the year, totally time waste. the film has no story, bhai ko 'yakin' hai ki wo eid ke din kuch bhi chala sakte hai.. boring movie