2.5 Good

Made of youngsters and regular tharkis. Goa mat jaana ab ye soch kar koi mil jayegi ya jayega. Mauritius tha jiska bill hum sab be bhara. Bhai, mazaa bahut aaya. Dekh lo, jo aapki zindagi se kuch bhi lena dena nahi.