3 Good

Vidhya balan ne apne hisse ko bakhubhi nibhaya hai baki movie ki kahani me koi dum nahi Vidhya ke chahne wale bahot hai wo sirf vidhya ko dekhne jaayenge per kahani ko na pasand hi karenge