2.5 Good

Sir ke upar se nikal gayi. Galat train galat raaste par le gayi ;-)