0.5 Poor

Dhoom 2

ekdum baqwas picture hai... sala sar ka dard hai dimag ki vaat laga diya. balai ismai hi hai kai mat dek naa...

F.L