4.5 Excellent

jabardast movie hai.. jhon bhai ka... encounter ko judge karte hain hamaare lok Isiliye ham logon ko ek achaa message hai.. sabhi com ko achha msg... jai hindh