0.5 Poor

Es tarah ki movie to bachhe bhi nahi banate esase to chhota bheem hi he. sab ki ma bahan kardi. na drama na bhawna or na hi koi intenstion.

dhanya ho bolybood.