3 Good

Hum Tum Shabana

Great Song - None

Good Songs - Shabana, Music Band Na Karo, Thank U Mr. DJ

Avg - Kari Kari,

Bad Songs - Piya Kesariyo