• Photos: दिशा पाटनी जुहू स्थित डांस क्लास में नजर आईं
  • Photos: दिशा पाटनी जुहू स्थित डांस क्लास में नजर आईं
  • Photos: दिशा पाटनी जुहू स्थित डांस क्लास में नजर आईं
  • Photos: दिशा पाटनी जुहू स्थित डांस क्लास में नजर आईं