3.5 Very Good

Desi Boyz

shame on taran who sucks up to srk n johars to rate dm 4.5 stars n rate desi boys 2.....screw u taran.....for ra one u gave box office update every day twice n here u lost....taran da number suck up in mumbai!!!